دوست عزیز لطفا جهت دریافت قیمت انواع نخ فرم مقابل را تکمیل نمایید .

نام : (*)

نامتون ؟؟
ایمیل : (*)

ایمیلتون ؟؟
موبایل : (*)

موبایلتون ؟؟
نوع محصول : (*)

نوع نخ را وارد کنید
قیمت های داخلی 19اردیبهشت و خارجی در تاریخ 25اردیبهشت ماه به روز رسانی شده است .
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت به تومان و دلار (نقدی) توضیحات
1 جوت ( کنف )   13/1 1100دلار
 
 کیفیت  CB
2 جوت ( کنف )   16/1
 قیمت 1090 دلار
 
 کیفیت  CB
3 جوت ( کنف )   16/1 6250 نخ کریم جوت
4 جوت (کنف)   13/1 5700 معمولی
5 جوت (کنف)   16/1 6100 نخ کریم
6  جوت ( کنف )    13/1 6200 کریم جوت
7  جوت ( کنف )   8/1   CRX
قیمت های خارجی و داخلی در این جدول در تاریخ 28اردیبهشت ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 CF  900 تا 3000 6700 سفید – بدون یووی
2 CF  900 تا 3000 7000 رنگی-بدون یووی
3 CF 900 تا 3000    
قیمت های خارجی و داخلی در این جدول در تاریخ 24  اردیبهشت ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ BCF  دنیر 1500 6550تومان رنگ های کرم، پرتقالی، سفید، مشکی 

 
2 نخ BCF  دنیر 1200 6750 تومان  رنگ های کرم، پرتقالی، سفید، مشکی

قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 21اردیبهشت ماه و خارجی 24 اردیبهشت به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ پنبه

  16/1 11500 100% رینگ مناسب جهت پو
2 نخ پنبه   12/1  9600 100% اپن اند با کیفیت بالا
3 نخ  پنبه   10/1  9300 پنبه_هندی 100%
4 نخ پنبه   6/1
7300
 
100% اپن اند
5  پنبه شانه شده رینگ   20/1 11700

100% اپن اند
6 نخ پنبه اپن اند    20/1  2.27دلار پنبه اپن اند
7 نخ  پنبه   20/2 3.30 دلار شانه شده رینگ
8 نخ  پنبه   20/1  2.99 دلار شانه شده رینگ
9 نخ پنبه شانه شده   30/1    

  

قیمت های داخلی و خارجی  در این جدول در تاریخ   19اردیبهشت  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ  پنبه پلی استر 10/1 7650 50-50

2 نخ پلی استر پنبه 40/1 12600
رینگ با کیفیت بالا

 

 

قیمت داخلی 28 اردیبهشت  و خارجی 14 اردیبهشت ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ ویسکوز  30/1 13950 ویسکوز_هندی
 2  نخ ویسکوز  20/1  11700 100% اپن اند ایرانی
 3  نخ ویسکوز  30/1 12900
100% اپن اند ایرانی
4  نخ ویسکوز 30/1  2.96  دلار به ازای هر کیلوگرم- رینگ اسپان
قیمت های داخلی   13 اردیبهشت و خارجی3  اردیبهشت ماه  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ پلی استر 20/1 7000  100% اپن اند
2 نخ پلی استر 30/1 8200  100% اپن اند
 3   نخ  پلی استر 10/5    
 4   نخ  پلی استر 40/1 12.7 یووان چین  پلی_استر_اسپان- شرکت ویتکس  
 5 نخ  پلی استر اسپان 30/1

 
شرکت اندونزی
 6 نخ  پلی استر رینگ 30/2

 
شرکت اندونزی
قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ29   اردیبهشت و خارجی 5 اردیبهشت به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 نخ DTY  150/48 6400 سفید ساده
2 نخ FDY 150/48  5600 درجات-گبهی
 3 نخ FDY 150/48 5950 سوپر برایت
4

نخ DTY

 
150/48

7400 مشکی
 5 نخ DTY 300/96

 6400 ساده سفید
 6 نخ DTY 300/96  7400 مشکی
 7 نخ DTY 150/48

  سفید ساده
8 نخ DTY 150/48   مینگل
9 نخ DTY 150/48   مشکی ساده
10 نخ DTY 150/48   مینگل
11 نخ DTY  75/36  ساده

 
         
         
         

 قیمت های داخلی و خارجی  19 اردیبهشت ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ اسپان 30/1 8600 اسپان چینی 
2 نخ اسپان 30/2   اسپان چینی 
3 نخ اسپان 40/1   اسپان چینی  
4 نخ اسپان 40/2   اسپان چینی 
         
قیمت های  داخلی 18 اردیبهشت  و خارجی  14 اردیبهشت ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ  پلی استر ویسکوز   30/1
14950
ملانژ هندی
2 نخ  پلی استر ویسکوز   40/2 13950  
 3 نخ پلی استر ویسکوز   30/1  2.39 دلار  رینگ اسپان
 4 نخ پلي استر-ويسكوز

  30/2 12500  
5 پلی استر ویسکوز        30/1   مارک pv
 6 پلی استر ویسکوز         30/2    65-35 
7 پلی استر ویسکوز        20/1    65-35  
           
           
           
 قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ 28 اردیبهشت ماه  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ اکریلیک 12/2 15500 روشن
2 نخ اکریلیک 12/2 16200 تیره
3 نخ اکریلیک 18/3  15200 روشن
4 نخ اکریلیک 18/3 16000 تیره
5 نخ اکریلیک 21/3 16700 روشن
6 نخ اکریلیک   21/3  17400 تیره
7 نخ اکریلیک    24/3    روشن
8 نخ اکریلیک   33/3 21200  
9 نخ اکریلیک    27/3 17700  
10 نخ اکریلیک    30/3 18700  
11 نخ اکریلیک      30/3 19500  
12 نخ اکریلیک          
13 نخ اکریلیک    34/3   روشن:
قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 19اردیبهشت ماه و خارجی در30 اسفند  ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 لاکرا   20 20700  
2 لاکرا  30  20200  
3 نخ اسپاندکس/نایلون 75/40 13000  مشکی
4 نخ اسپاندکس/نایلون 100/40  10500 سفید
 5 نخ اسپاندکس/نایلون 150/40 9500 سفید
6 نخ اسپاندکس/نایلون 75/40 12000 سفید

قیمت داخلی و خارجی  در این جدول در تاریخ 28اردیبهشت به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1
الیاف ویسکوز

  8850 #الیاف ویسکوز کلهیم المان،سه کانتینر حمل از بندر 
2 الیاف پنبه     الیاف_پلی_استر_ایندوراما هند با کیفیت بالا 38mm-1.4den  SD
3 الياف ويسكوز      
4 الیاف ویسکوز اف سی اف سی      
 5 الیاف پنبه ازبک      
  الیاف پلی استر اسلون       
قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ 31 اردیبهشت به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ شانل 4.2-   سفید
2 نخ شانل 5.2-  

سفید

 

3 نخ شانل 4.2-   رنگی
4 نخ شانل  5.2-   

رنگی(سفت پیچ)

5 بامبو و پنبه 16/1  225  روپیه هند 

70 % بامبو- 30% پنبه  

6 بامبو و پنبه 16/1 210 روپیه

 70-30 تحویل بندر عباس 

7 پشم  40/2    
8 پشم 40/1    

آگهی و سفارش نخ

توضیحات سال ساخت: 1988 عرض کاری: 1800 میلی متر عرض غلت
توضیحات نام دستگاه: استنتر مارک bruckner:  سیستم حرا