دوست عزیز لطفا جهت دریافت قیمت انواع نخ فرم مقابل را تکمیل نمایید .

نام : (*)

نامتون ؟؟
ایمیل : (*)

ایمیلتون ؟؟
موبایل : (*)

موبایلتون ؟؟
نوع محصول : (*)

نوع نخ را وارد کنید

قیمت های داخلی 20بهمن و خارجی در تاریخ 31فروردین ماه به روز رسانی شده است .
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت به تومان و دلار (نقدی) توضیحات
1 جوت ( کنف )   13/1 1150دلار
 
 کیفیت  CB
2 جوت ( کنف )   16/1
 قیمت 1130 دلار
 
 کیفیت  CB
3 جوت ( کنف )   16/1 دلار نخ کریم جوت با کیفیت CRX
4 جوت (کنف)   13/1    
5 جوت (کنف)   16/1   نخ کریم جوت کیفیت CB
6  جوت ( کنف )    13/1   پالتی
7 جوت ( کنف )   13/1 6000تومان کریم
8 جوت ( کنف )   16/1 5600 اکیج
قیمت های خارجی و داخلی در این جدول در تاریخ 31فروردین ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 CF  900 تا 3000 6700 سفید – بدون یووی
2 CF  900 تا 3000 7000 رنگی-بدون یووی
3 CF 900 تا 3000    
قیمت های خارجی و داخلی در این جدول در تاریخ 31فروردین  ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ BCF  دنیر 1500 6550تومان رنگ های کرم، پرتقالی، سفید، مشکی 

 
2 نخ BCF  دنیر 1200 6750 تومان  رنگ های کرم، پرتقالی، سفید، مشکی

قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 31فروردین  ماه و خارجی 30 اسفند به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ  پنبه شانه شده

   40/1 16400 پنبه_شانه_هندی
2 نخ پنبه   30/1  15500 پنبه_شانه_شده_مارک_زنیت
3 نخ  پنبه اپن اند   40/1  16000 پنبه_شانه_شده_مارک_زنیت
4 نخ پنبه کارد   30/1 2.99 دلار فوب

 
شرکت اندونزی
5 نخ پنبه کارد   30/1 2.09 دلار بندرعباس

شرکت اندونزی

6 نخ پنبه     16/1  11500 100% رینگ تولید ازبکستان 
7 نخ  پنبه   20/2 12500 100% رینگ تولید ازبکستان
8 نخ  پنبه   6/1 7800 100% ترکمنستان
9 نخ پنبه شانه شده   30/1 16700  پنبه 100% ایندوراما ازبک
10 نخ پنبه شانه شده   20/2    
11 نخ پنبه شانه شده   30/1

قیمت پروفرمی نخ پنبه شرکت هندی 
12 نخ پنبه شانه شده

   30/1   شرکت هندی

 
13 نخ پنبه شانه   30/1   مرک زنیت

 
14 نخ  پنبه   30/1    کامفور ازبک
15 نخ پنبه شانه شده   40/1    
16 پنبه صد در صد - رینگ شانه شده   40/1    
17 پنبه صد در صد - اپن اند   10/1    
18 پنبه صد در صد - اپن اند   40/1    
19 پنبه صد در صد - اپن اند   30/1    
20 پنبه صد در صد - کارد   20/1    

  

قیمت های داخلی و خارجی  در این جدول در تاریخ31  فروردین به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ پلی استر پنبه 40/1 12500 پلی_استر_پنبه  ایرانی

2 نخ  پلی استر پنبه اپن اند

10/1  

 

40/1 #پلی_استر_پنبه  ایرانی

>

قیمت داخلی و خارجی   در این جدول در تاریخ31   فروردین ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ ویسکوز  30/1 13950 ویسکوز_هندی
 2  نخ ویسکوز  20/1  11700 100% اپن اند ایرانی
 3  نخ ویسکوز  30/1 12900
100% اپن اند ایرانی
4  نخ ویسکوز 30/1 13900 100% اندونزی
قیمت های داخلی   31فروردین و خارجی31فروردین ماه  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ پلی استر 10/5 7350 مخصوص فرش(گردویی و بادامی)
2 نخ پلی استر 10/5 7800 مخصوص فرش(بی و گلبهی)
 3   نخ  پلی استر 10/5 8400 مخصوص فرش(زرشکی-سورمه ایی -لاکی و کرم )
 4   نخ  پلی استر 40/1 12.7 یووان چین  پلی_استر_اسپان- شرکت ویتکس  
 5 نخ  پلی استر اسپان 30/1

 
شرکت اندونزی
 6 نخ  پلی استر رینگ 30/2

 
شرکت اندونزی
7 نخ  پلی استر 40/1    
  نخ  پلی استر  اسپان 40/2    
  نخ  پلی استر  اسپان       
قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ24  فروردین  و خارجی 26اسفند  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 نخ DTY 600/199

6600 کو مینگل
2 نخ DTY 600/199 7700 کو مینگل مشکی
 3 نخ DTY  100/36   7250 سفید ساده
4

نخ DTY

 
100/144

  7500 سفید ساده 
 5 نخ DTY 150/144

  7010 ساده سفید
 6 نخ DTY 150/48 5800 مینگل  درجه 1.5سفید
 7 نخ FDY    100/36

7500 براق
8 نخ FDY 450/288 6450  
9 نخ FDY 450/300 6450  
10 نخ DTY نخ 75 دنیر 144 فیلامنت – سفید خام 

12.34  یووان چین قیمت پروفرمی نخ DTY- ویتکس
11 نخ DTY نخ 100 دنیر 144 فیلامنت – سفید خام 11.32  یووان چین

قیمت پروفرمی نخ DTY- ویتکس
12 نخ DTY نخ 150 دنیر 144 فیلامنت – سفید خام 10.68  یووان چین قیمت پروفرمی نخ DTY- ویتکس
13 نخ DTY 150/48 6800 ساده سفید
14 نخ POY   250/48  5300 سفید

 قیمت های داخلی و خارجی  31 فروردین  ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ اسپان 30/1 8850 اسپان چینی 
2 نخ اسپان 30/2  11500 اسپان چینی 
3 نخ اسپان 40/1  10300 اسپان چینی  
4 نخ اسپان 40/2 13100 اسپان چینی 
         
قیمت های  داخلی و خارجی در این جدول در تاریخ 31 فروردین ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ  پلی استر ویسکوز   30/1
10650
پلی_استر_ویسکوز  هندی
2 نخ  پلی استر ویسکوز   40/2 15400 پلی_استر_ویسکوز با تاب 1100
 3 نخ پلی استر ویسکوز   30/1   65/35هندی
 4 نخ پلي استر-ويسكوز

  40/2   ٦٥٪‏_٣٥٪رنگي-مشكيكيفيت بسيار بالا
5 پلی استر ویسکوز        30/1   مارک pv
 6 پلی استر ویسکوز         30/2    65-35 
7 پلی استر ویسکوز        20/1    65-35  
           
           
           
 قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ 31 فروردین ماه  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ اکریلیک 18/3 14400 رنگ روشن(مخصوص فرش )
2 نخ اکریلیک 18/3  15400 رنگ تیره (مخصوص فرش ) 
3 نخ اکریلیک 12 دولا    
4 نخ اکریلیک 27 سه لا    
5 نخ اکریلیک 27 سه لا    
         
         
         
         
         
         
         
قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 31فروردین  ماه و خارجی در25 اسفند  ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 لاکرا   20  20700  
2 لاکرا  150/40   کش لایکرا سفید 
3 نخ اسپاندکس/نایلون 300/70   کش لایکرا سفید
4 نخ اسپاندکس/نایلون 70/20 48.85 یووان چین   6 ، 48 فیلامنت سفید خام ( ترکیبی لایکرا)
 5 نخ اسپاندکس/نایلون 300/96 31.60 یووان چین   6 ، 24 فیلامنت  سفید خام( اسپاندکس رگیو لار)
6 نخ اسپاندکس/نایلون 70/20 49.15 یووان چین 6 ، 24 فیلامنت  سفید خام ( ترکیبی لایکرا)

قیمت داخلی و خارجی  در این جدول در تاریخ 31 فروردین به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1
الیاف پنبه

  8600 GM . موجود در گمرک سرخس
2 الیاف پنبه    1.09 الیاف_پلی_استر_ایندوراما هند با کیفیت بالا 38mm-1.4den  SD
3 الياف ويسكوز      
4 الیاف ویسکوز اف سی اف سی      
 5 الیاف پنبه ازبک      
  الیاف پلی استر اسلون       
قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ31 فروردین به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ شانل 4.2- 8500 سفید
2 نخ شانل 5.2- 10300

سفید

 

3 نخ شانل 4.2- 10300 رنگی
4 نخ شانل  5.2-  13500

رنگی(سفت پیچ)

5 نخ ملانژ 30/1 12.30 یووان چین

شرکت معتبر چینی

6 ضایعات POY   2000

سفید

7 ضایعات POY   1400

مشکی

 5 نخ ملانژ پلی استر ویسکوز