قیمت نخ اکریلیک

 قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ17 مرداد  ماه  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ اکریلیک 3 9450 اکریلیک TOW