قیمت نخ اکریلیک

 قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ 6دی ماه  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ اکریلیک 30/3 19500 اکریلیک   ترک  
در رنگهای مختلف

2 نخ اکریلیک 24/2    
3 نخ اکریلیک 18/3