نخ بی سی اف bcf

قیمت های خارجی و داخلی در این جدول در تاریخ 14 دی ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ BCF  دنیر 1500 7250تومان  
2 نخ BCF  دنیر 1200 7450 تومان

3 نخ BCF دنیر 1000 7650 تومان  

مقالات دیگر...

  1. BCF از 28-03-93 تا امروز