وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users5
  • Active Guests5
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today232
  • Unique Visits Yesterday149
  • Visits This Week1224
  • Visits Previous Week1218


قیمت الیاف

قیمت داخلی  و خارجی 13 مهر به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1
الیاف اکریلیک 

6و7 10 Indian
طول 135
Semidull
2 الیاف پنبه   8150 تاجیک تیپ 1سورت 4  
3 الیاف پلی استر 1/4   1/4 بدون شرط رنگ  
4 الیاف ویسکوز اف سی اف سی 1/4    1/4 با شرط رنگ   
 5 الیاف  ريسايكل پلی استر      5 به بالا 
  الیاف  ريسايكل پلی استر