قیمت الیاف

قیمت داخلی و خارجی  21 دی ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1  الیاف اکریلیک 8 9500 تایوانی طول 127 و 150
2 الیاف ویسکوز  1.5 دنیر-38 میلیمتر 10200 FCFC موجود بندر
3 الیاف پلی استر 15 دنیر و 6 دنیر 5700  هالو ویرجین  
4 الیاف پلی استر 15 دنیر و 6 دنیر 4700  هالو ویرجین     و ریسایکل