مشاهده آنلاین قیمت نخ لایکرا

قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 17 خرداد ماه و خارجی در30 اسفند  ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 لاکرا   20 23000  
2 لاکرا  30    
3 نخ اسپاندکس/نایلون 75/40    مشکی
4 نخ اسپاندکس/نایلون 100/40   سفید
 5 نخ اسپاندکس/نایلون 150/40   سفید
6 نخ اسپاندکس/نایلون 75/40   سفید