وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users5
  • Active Guests5
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today231
  • Unique Visits Yesterday149
  • Visits This Week1224
  • Visits Previous Week1217


قیمت نخ جوت - کنف jute

قیمت های  داخلی 10 مهرماه و خارجی در تاریخ 20    مهر ماه به روز رسانی شده است .
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت به تومان و دلار (نقدی) توضیحات
1 نخ جوت   8/1 7900 جوت داخلی
2 نخ جوت   10/1 8100 جوت داخلی
3 نخ جوت   13/1 5600 جوت داخلی
4 نخ جوت   16/1 5500 جوت داخلی
5 جوت (کنف)   13/1 6000 کریم جوت
6  جوت ( کنف )    16/1  5850  کریم جوت
7  جوت   1/10 1470 دلار با کیفیت CRX
8  جوت   1/8 1800 دلار با کیفیت CRX 
9 چتایی   45x9   کریم جوت

مقالات دیگر...

  1. قیمت نخ جوت 9 مهرماه 93