قیمت نخ جوت - کنف jute

قیمت های داخلی 22 تیر ماه و خارجی در تاریخ 19 مرداد  ماه به روز رسانی شده است .
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت به تومان و دلار (نقدی) توضیحات
1 نخ جوت   16    5700 پالتی
2 نخ جوت   16
5600
 
کیسه ای
3 نخ جوت   8 1450 دلار   CRX
4 نخ جوت   16    دلار1090  CB
5 جوت (کنف)   10/1 1300  دلار CRX
6  جوت ( کنف )   13/1 1100  دلار  CB
7 چتایی    40*7 31.40 کریم جوت

مقالات دیگر...

  1. قیمت نخ جوت 9 مهرماه 93