دوست عزیز لطفا جهت دریافت قیمت انواع نخ فرم مقابل را تکمیل نمایید .

نام : (*)

نامتون ؟؟
ایمیل : (*)

ایمیلتون ؟؟
موبایل : (*)

موبایلتون ؟؟
نوع محصول : (*)

نوع نخ را وارد کنید
قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 7  تیر ماه و خارجی 11خرداد  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ پنبه

  30/1  15800  uztex ازبک
2 نخ پنبه   30/1 14900 پنبه کارد  uztex ازبک
3 نخ  پنبه   10/1   پنبه_هندی 100%
4 نخ پنبه   20/1

 
100% اپن اند جهت تار ایرانی
5  پنبه شانه شده رینگ   40/2   100% شانه شده ایرانی
6 نخ پنبه اپن اند   20/1   100% اپن اند جهت پود ایرانی
7 نخ  پنبه   20/1  148  روپیه هند پنبه اپن اند
8 نخ  پنبه   20/1   198 روپیه هند پنبه شانه شده
9 نخ  پنبه   10/1    100% اپن اند 

  قیمت نخ پنبه 100 درصد

قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 7  تیر ماه و خارجی 11خرداد  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ پنبه

  30/1  15800  uztex ازبک
2 نخ پنبه   30/1 14900 پنبه کارد  uztex ازبک
3 نخ  پنبه   10/1   پنبه_هندی 100%
4 نخ پنبه   20/1

 
100% اپن اند جهت تار ایرانی
5  پنبه شانه شده رینگ   40/2   100% شانه شده ایرانی
6 نخ پنبه اپن اند   20/1   100% اپن اند جهت پود ایرانی
7 نخ  پنبه   20/1  148  روپیه هند پنبه اپن اند
8 نخ  پنبه   20/1   198 روپیه هند پنبه شانه شده
9 نخ  پنبه   10/1    100% اپن اند