قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 26 مرداد ماه و خارجی 15 تیر  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 پنبه

  30/1 12650 100% اپن اند ازبکستان تحویل مشهد
2 نخ پنبه   18/2   پنبه 100% ازبک موجود در اصفهان
3 نخ  پنبه   12/1    پنبه 100% اپن اند
4 نخ پنبه   20/1
195 روپیه
 
قیمت پروفرمی پنبه- شرکت هندی
 پنبه شانه شده

5  پنبه شانه شده رینگ   30/1 206 روپیه قیمت پروفرمی پنبه- شرکت هندی
 پنبه شانه شده
6 نخ پنبه اپن اند   20/1   100% اپن اند جهت پود ایرانی
7 نخ  پنبه   20/1    
8 نخ  پنبه   20/1   پنبه شانه شده
9 نخ  پنبه   10/1    100% اپن اند 

 



 



قیمت نخ پنبه 100 درصد

قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 26 مرداد ماه و خارجی 15 تیر  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 پنبه

  30/1 12650 100% اپن اند ازبکستان تحویل مشهد
2 نخ پنبه   18/2   پنبه 100% ازبک موجود در اصفهان
3 نخ  پنبه   12/1    پنبه 100% اپن اند
4 نخ پنبه   20/1
195 روپیه
 
قیمت پروفرمی پنبه- شرکت هندی
 پنبه شانه شده

5  پنبه شانه شده رینگ   30/1 206 روپیه قیمت پروفرمی پنبه- شرکت هندی
 پنبه شانه شده
6 نخ پنبه اپن اند   20/1   100% اپن اند جهت پود ایرانی
7 نخ  پنبه   20/1    
8 نخ  پنبه   20/1   پنبه شانه شده
9 نخ  پنبه   10/1    100% اپن اند