قیمت روز نخ پلی استر فیلامنت

قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ26   مرداد  و خارجی 19 مرداد  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 نخ DTY 150/48 5850 سفید ساده
2 DTY 150/48 6850 مشکی ساده
 3 DTY 300/96 5850 سفید ساده
4 DTY 300/96

6850 مشکی ساده
 5  FDY 150/48

 یووان چین TBR
 6 FDY 300/96   برایت با شرط  
 7 نخ POY 125/36

  مشکی درجه یک   حمل از بندرعباس
8 نخ DTY 100/144   چینی
9 نخ DTY 150/144   چینی
10 نخ FDY  D/192F100  9.1  یووان چین  مینگل
11 نخ DTY  75/36  ساده