قیمت روز نخ پلی استر فیلامنت

قیمت های داخلی  و خارجی  در این جدول در تاریخ  21 دی ماه روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 نخ DTY 36/100 1.65 دلار  ساده
2 نخ DTY 48/150 1.62 دلار اینترمینگل
2 نخ DTY 96/300 1.54 دلار  اینترمینگل
3 نخ DTY 48/150 1.53 دلار ساده