قیمت نخ پلی استر پنبه

قیمت های داخلی و خارجی  در این جدول در تاریخ 5 دی  ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1  پلی استر پنبه  رینگ 30/2 12750 80-20
2 نخ پلی استر پنبه 20/1   50-50