قیمت نخ پلی استر پنبه

قیمت های داخلی و خارجی  در این جدول در تاریخ   26 مرداد  ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ  پنبه پلی استر 10/1 7500  پنبه پلی استر 60-407500
2 نخ پلی استر پنبه 20/1   پلی استر پنبه رینگ
3 نخ پلی استر پنبه 12/1    پلی استر80-پنبه20 اپن اند
4 نخ پلی استر پنبه 20/1    پلی استر80-پنبه20 اپن اند
5 نخ پلی استر پنبه 30/1    پلی استر80-پنبه20 اپن اند