مشاهده آنلاین قیمت نخ پلی استر ویسکوز

قیمت های  داخلی 18 مرداد  ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ  پلی استر ویسکوز   30/1
10800
لی_استر_ویسکوز اندونزی
2 نخ  پلی استر ویسکوز   30/1 11000  ایرانی
 3 نخ پلی استر ویسکوز   30/2  11850  ایرانی
 4 نخ پلي استر-ويسكوز

  40/1  12600  ایرانی
5 نخ پلي استر-ويسكوز     40/2 13400 ایرانی