قیمت روز نخ پلی استر اسپان

قیمت های داخلی  و خارجی 14 دی  ماه  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 پلی استر

10.5 8400
سورمه ای

2 پلی استر 10.5 7700 بادامی-گردویی
3 پلی استر 10.5 7800 گلبهی
4 پلی استر اسپان 30/1 12.3 یووان چین قیمت پروفرمی نخ پلی استر اسپان- شرکت معتبر چینی

5 پلی استر اسپان 40/1 13.4 یووان چین قیمت پروفرمی نخ پلی استر اسپان- شرکت معتبر چینی