وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users6
  • Active Guests6
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today232
  • Unique Visits Yesterday149
  • Visits This Week1225
  • Visits Previous Week1218


قیمت روز نخ ویسکوز viscose

قیمت داخلی19  مهر  و خارجی  23 شهریور ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ ویسکوز 20/1 13200  100% رینگ ایرانی
 2  نخ ویسکوز  30/1 14200  100% رینگ
3  نخ ویسکوز 40/1 206  روپیه  شرکت معتبر هندی