پارسی English العربية

السوق الخیوط خاص الایرانی :  الاعلان لتعرف السوق الخیوط التسجیل الطبیات لشراء و البیع


ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 جوت ( کنف ) 6/1 1900 دلار کیفیت CRX
2 جوت ( کنف ) - کریم جوت 13/1 4770 تومان کیفیت CB
3 جوت ( کنف ) 20/2 1010 دلار کیفیت CRX
4 جوت ( کنف ) 8/1 1550 دلار کیفیت CRX
5 جوت ( کنف ) - کریم جوت 16/1 4300 تومان  کریم جوت
6 جوت ( کنف ) 16/1 3850 - 4000 تومان  معمولی CB
7 جوت ( کنف ) 10/1 7300 - 7500 تومان  
8 جوت ( کنف ) 13/1 4200 - 4300 تومان معمولی
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ اکریلیک لاکی 10/5 دولا 13700 لاکی - دولا
2 نخ اکریلیک 12 دولا 14200  
3 نخ اکریلیک 18 سه لا 16200  
 4 نخ اکریلیک 18 سه لا 15700 رنگ های روشن
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 پنبه صد در صد - رینگ 16/1 11800  
2 پنبه صد در صد - اوپن 10/1 9300  
3 پنبه صد در صد - اوپن 20/1 9500  
4 پنبه صد در صد - اوپن 30/1 11100  
5 پنبه صد در صد - اوپن 30/2 12500  
6 پنبه صد در صد - رینگ شانه شده 20/1 10000  
7 پنبه صد در صد - اوپن 20/1 8300  
8 پنبه صد در صد - اوپن 10/1 6500  
9 پنبه صد در صد - رینگ 12/1 11100  
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 BCF 1200 6650 پرتقالی
2 BCF 1500 6550 پرتقالی
3 BCF ___ 6550 مشکی و کرم
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 ویسکوز اوپن  30/1 9200  
2 ویسکوز رینگ 30/1  10300  
3 ویسکوز رینگ 30/2  10750  
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 پلی استر 300 دنیر 93 فلامنت  7500  مشکی رنگ - اینترمینگل قوی
2 پلی استر 450 دنیر 192 فلامنت  8500  رنگی - اینترمینگل
3 پلی استر دنیر 300  9300  مشکی - تکسچره
4 پلی استر دنیر 400  9500  رنگی - تکسچره
5 پلی استر دنیر 300 یک دلار و 73 سنت تکسچره dty
6 پلی استر دنیر 150 یک دلار و 73 سنت  
7 پلی استر دنیر 100 یک دلار و 83 سنت  
8 پلی استر دنیر 50 دو دلار 8 سنت  
9 پلی استر مشکی دنیر 300 7050 مینگل - فروش نقدی
10 پلی استر مشکی دنیر 300 7000 ساده - فروش نقدی
11 پلی استر مشکی دنیر 150 7150 مینگل - فروش نقدی
12 پلی استر مشکی دنیر 150 7100 ساده - فروش نقدی
13 پلی استر سفید براق دنیر 150 5700 ساده
14 پلی استر سفید براق دنیر 300 5500 ساده
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 اسپان چینی 30/1 7780  
2 اسپان اوپن 20/1  7200  
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 پلی استر پنبه اوپن 30/1  9100  
2 پلی استر پنبه اوپن 20/1  7200  
3 پلی استر ویسکوز رینگ 30/1 9100  
4 پلی استر پنبه رینگ 40/1  10000  
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 پنبه پلی استر 60/40 20/1  6600  
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 الیاف پلی استر 1.5 تایوانی  4850  
2 الیاف چون چینگ دنیر 1.5 5030 برای پارچه های ظریف با شرط رنگ
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ دوخت نایلون نمره 2  11600 دوک 200 گرمی