بازگشت

قیمت پروفرمی چتایی کریم جوت- با کیفیت بالا

تماس 03135568100

توضیحات

قیمت پروفرمی چتایی کریم جوت- با کیفیت بالا
چتایی 45 x 11 به قیمت  58.85  دلار
چتایی 45 x 10 به قیمت  53.00 
چتایی 45 x 9 به قیمت  44.80 
بسته بندی عدل

جزئیات خاص

نوع نخ چتایی
نمره نخ ---
کیفیت ---
نام آگهی دهنده ---

نمره نخ