مجوز صادرات کالا به عراق و کردستان عراق

مجوز صادرات کالا به عراق و کردستان عراق

مجوز انطباق کالا (coc) چیست ؟

صادرکنندگان کالا به عراق از این پس دیگر نمی توانند هرکالایی را روانه آن کشور کنند ،

چرا که سازمان مرکزی استاندارد و کنترل کی...

ادامه مطلب: مجوز صادرات کالا به عراق و کردستان عراق

تعریف بسپار (پلیمر)

تعریف بسپار (پلیمر)


واژه بسپار یک واژه فارسی است که از دو بخش بس (بسیار) و پار (پاره، قطعه) تشکیل شده است.

این واژه به جای پلیمر که از دو بخش یونانی (پلی) به معنای بسیار و(مر) به معنی قسمت، پاره ...

ادامه مطلب: تعریف بسپار (پلیمر)

نخ ابریشمی

ابریشم چیست؟

 کرم ابریشم از غده هایی که در دهان خود دارد، مایعی ترشح می کند که به محض خروج از دهان منجمد می شود. چون این مایع بصورت پیوسته و لاینقطع از منفذ خیلی باریکی خارج  می شود، بعد از انجماد ب...

ادامه مطلب: نخ ابریشمی

الیاف پنبه

پنبه یک ماده ی طبیعی است که از گیاهان به دست می آید. معمولا پنبه را وقتی می بینیم که به لباس تبدیل شده است. اما پنبه ، روی

بوته ی پنبه ، شبیه موی سفید پف کرده به نظر می رسد.
 
ما از پنبه ، پارچه ها ...

ادامه مطلب: الیاف پنبه