روش شناسایی نخ و الیاف از طریق سوزاندن

اگر در زمینه ی تشخیص جنس نخ ، اطلاعات و تجربه ی کافی ندارید و می خواهید از نوع نخ آگاهی داشته باشید می توانید با سوزاندن نخ نتایج را ب دست اورید که ما در جدولی برای شما این اطلاعات را جمع اوری کرده ایم

نوع

قبل از تماس با شعله

در داخل شعله

پس از دور شدن از شعله

بوی حاصل از سوختن

نوع خاکستر باقیمانده

پنبه

به محض نزدیکی باشعله آتش می گیرد

باشعله می سوزد

به سوختن ادامه می دهد

کاغذ سوخته

نرم ، به مقدار کم به رنگ خاکستری

ویسکوز

شبیه پنبه

سریعتر از پنبه می سوزد

به سوختن ادامه می دهد

کاغذ سوخته

بسیار ناچیز –تقریبا بدون خاکستر

پشم

نزدیک شعله کز می خورد

به طور کِز خورده می سوزد

به سوختن  مشکل ادامه می دهد

بوی پر یا موی سوخته

سیاه وسبک ، به آسانی خرد می شود

ابریشم

شبیه پشم

شبیه پشم

شبیه پشم ولی با جرقه و صدا به سوختن ادامه می دهد

شبیه پشم

شبیه پشم

اکریلیک

ذوب شده جرقه می زند

ذوب می شود ومی سوزد

با جرقه به سوختن ادامه می دهد

بوی گوشت سوخته باتندی کمتر

سیاه رنگ ، سخت

پنبه نسوز (آزبست)

بی اثر

نرم می شود

نمی سوزد

بی بو

اگر حرارت شعله خیلی زیاد باشد ، پودر می شود و به رنگ سفید یا خاکستری در می اید

پلی استر

نرم شده جمع می شود

ذوب می شود ومی سوزد

ذوب می شود ومی سوزد

بوی مخصوص خود

 
Scroll to top