تغییرات نرخ ارز چه تاثیری بر واردات مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد

تغییرات نرخ ارز تغییرات نرخ ارز چه تاثیری بر واردات مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد؟‎ کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران طی گزارشی اثر تغییرات نرخ ارز بر کشش واردات به تفکیک واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای را مورد بررسی قرار داد.

ادامه مطلب: تغییرات نرخ ارز چه تاثیری بر واردات مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد

تعرفه بالای واردات پنبه مانعی پیش روی رونق صنعت نساجی

تعرفه بالای واردات پنبه (مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی مانعی پیش روی رونق صنعت نساجی(تعرفه بالای واردات پنبه (مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی مانعی پیش روی رونق صنعت نساجی)

ادامه مطلب: تعرفه بالای واردات پنبه مانعی پیش روی رونق صنعت نساجی

برآورد افزایش وسعت زمین کشت پنبه در هند

برآورد افزایش وسعت زمین کشت پنبه در هند

زمین های تحت کشت در هند در حدود 10.5 میلیون هکتار است

ادامه مطلب: برآورد افزایش وسعت زمین کشت پنبه در هند