پنبه؛ چالش صنعت نساجی ایران

 پنبه؛ چالش صنعت نساجی ایران پنبه؛ چالش صنعت نساجی ایران

صنعت نساجی ایران به دلیل کمبود پنبه با چالش بزرگی روبه‌رو شده و نمی‌تواند از ظرفیت‌های قابل توجه خود استفاده کند.

صنعت نساجی ایران به دلیل کمبود پنبه با چالش بزرگی روبه‌رو شده و نمی‌تواند از ظرفیت‌های قابل توجه خود استفاده کند. سیاستگذاری دولت برای محدود کردن واردات پنبه از کشور ازبکستان باعث شده امکان واردات پنبه به میزان کافی برای استفاده در صنایع نساجی و ریسندگی ایران مهیا نباشد چون ازبکستان تقریبا با استفاده از قانون ممنوعیت خام‌فروشی از عرضه پنبه خود که بدون آفت است به ایران خودداری می‌کند. به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جام جم، کارشناسان و متخصصان صنعت نساجی ایران معتقدند در صورت حمایت دولت از تولیدکنندگان پنبه داخلی با توجه به سابقه قابل قبول ایران در تولید و تبدیل پنبه به محصولات جانبی می‌توان طی یک برنامه میان‌مدت، زمینه خودکفایی و تامین نیاز داخلی کارخانجات ریسندگی و بافندگی کشورمان را مهیا کرد. البته برآوردهای انجام شده بر اساس پتانسیل‌های موجود تولیدی پنبه در ایران بیانگر این است که قابلیت تولید حدود530 هزار تن پنبه در ایران وجود دارد که می‌تواند از وابستگی بیش از حد صنعت نساجی ایران به واردات از ازبکستان بکاهد. برگرفته از اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران